Loading...

Wniosek o przedłużenie LKM


  Dane pierwszej osoby:


  Dane drugiej osoby:


  Dane trzeciej osoby:

  Załącznik nr 1 (w formacie pdf) (pole wymagane):

  Załącznik nr 2 (w formacie pdf):

  Załącznik nr 3 (w formacie pdf):

  Załącznik nr 4 (w formacie pdf):

  Pobierz klauzulę informacyjną dotyczącą LKM

  1. dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są prawdziwe
  2. dane zawarte we wniosku podaję dobrowolnie i jestem świadoma/y, że bez ich podania nie jest możliwe wydanie Lubelskiej Karty Miejskiej,
  3. wyrażam zgodę na okazanie dokumentów poświadczających uprawnienia do LKM na wezwanie ZTM zgodnie z Regulaminem Programu "Lubelska Karta Miejska",
  4. zobowiązuję się do uzupełnienia braków w sposób określony przez ZTM w Lublinie w przypadku uzyskania informacji e-mail od pracownika ZTM w Lublinie, że wysłany wniosek o przedłużenie LKM wraz z załącznikami jest niekompletny lub nie dotyczy wnioskodawcy.

  (opcjonalnie - zaznacza tylko wnioskodawca mający nad dziećmi i młodzieżą pieczę zastępczą instytucjonalną lub rodzinną prowadzoną przez Gminę Lublin)