Loading...

Najczęściej zadawane pytania


 1. Mam Kartę Biletu Elektronicznego i chcę dalej z niej korzystać czy mogę?

Zarejestruj swoją dotychczasową kartę w nowym systemie Lubika i uzupełnij dane. Wówczas do końca 2021 r. będziesz mógł kupować bilety w ramach dotychczasowej sieci sprzedaży  lub za pośrednictwem nowych systemów sprzedaży Lubika.

 1. Nie korzystałem dotychczas z Karty Biletu Elektronicznego, ale chcę mieć taką kartę, co mam zrobić?

Możesz mieć identyfikator w postaci karty tradycyjnej. Musisz złożyć wniosek do ZTM w Lublinie, po czym będziesz mógł kupować bilety okresowe na dowolną liczbę dni ( z przedziału 10-300) bez konieczności późniejszego kodowania ich oraz korzystać z portalu pasażera i sklepu WWW.

 1. Nie korzystałem dotychczas z Karty Biletu Elektronicznego, ale chcę mieć aplikację Lubika w telefonie, co mam zrobić?

Możesz mieć identyfikator w postaci aplikacji mobilnej Lubika. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację na swoim urządzeniu mobilnym, założysz konto w systemie i podasz niezbędne dane, aby korzystać z funkcjonalności jakie da Ci Lubika.

 1. Jestem użytkownikiem Karty Biletu Elektronicznego , ale chcę mieć aplikację mobilną Lubika. Jak to zrobić?

Zarejestruj w nowym systemie dotychczasową Kartę Biletu Elektronicznego  i uzupełnij dane w systemie. Nowym nośnikiem i identyfikatorem stanie się aplikacja, a stara karta stanie się nieaktywna.

 1. Czym się różni LKM od Lubika?

LKM – Lubelska Karta Miejska – to miejski program premiujący mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie. LKM ma postać znaczka, która jest nadawana w postaci elektronicznej. Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej uprawnia do korzystania z ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi i produkty oferowane przez partnerów w takich obszarach jak: komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania, kultura, sport, rekreacja, oświata, zdrowie, gastronomia, handel oraz usługi.

Lubika – to nazwa nowego Systemu Biletu Elektronicznego Komunikacji Aglomeracyjnej. Jest to kompleksowe rozwiązanie z bogatą infrastrukturą (biletomaty stacjonarne, kasowniki EMV z płatnością zbliżeniową, biletomaty mobilne,  terminale doładowujące, czytniki kontrolerskie), własną aplikacją mobilną i portalem pasażera, zawierającym sklep www, w którym możesz kupić bilety bez konieczności ich późniejszego ładowania.

Korzystanie z rozwiązań systemu Lubika nie wymaga posiadania LKM, ale aby otrzymać benefity w programie LKM należy złożyć wniosek o nadanie znacznika.

 1. Czy mając Kartę Biletu Elektronicznego, po wdrożeniu nowego systemu Lubika, muszę zmieniać kartę? Składać wniosek?

Bilety zakodowane na Karcie Biletu Elektronicznego będą ważne do końca czasu ich obowiązywania. Aby kupić bilet należy zarejestrować swoją dotychczasową kartę w nowym systemie Lubika i uzupełnij dane. Wówczas do końca 2021 r. możliwy jest zakup biletów w ramach dotychczasowej sieci sprzedaży  lub za pośrednictwem nowych systemów sprzedaży Lubika.

 1. Co to jest kasownik EMV?

Jest to kasownik zamontowany w każdym pojeździe komunikacji miejskiej w Lublinie, za pośrednictwem którego można wnieść opłatę za jeden przejazd (zakupić bilet jednoprzejazdowy) przy użyciu płatności zbliżeniowych. Bilet taki ważny jest w pojeździe, w którym dokonano zakupu na całej długości trasy, bez względu na czas jej trwania i bez możliwości przesiadania się do innych pojazdów.

 1. Jak zapłacę w kasowniku EMV?

Za bilet w kasowniku EMV zapłacisz wyłącznie zbliżeniowo bez podawania kodu PIN (kartą bankową lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego)

 1. Jak okażę bilet zakupiony w kasowniku EMV?

Podczas kontroli biletów, kontroler odczyta elektroniczny token z karty bankowej lub urządzenia mobilnego.

 1. Chcę korzystać z taryfy przystankowej. Co muszę zrobić?

Korzystanie z taryfy przystankowej możliwe jest wyłącznie przy użyciu aplikacji mobilnej Lubika. W związku z czym musisz zainstalować aplikację mobilną Lubika, założyć konto w systemie i podać niezbędne dane. Po tym możesz skorzystać z taryfy przystankowej w pojazdach lubelskiej komunikacji miejskiej.

 1. Co muszę zrobić, aby kupić bilet w taryfie przystankowej?

W momencie rozpoczęcia podróży należy zaznaczyć ten fakt w aplikacji (skanując qr kod, wpisując ręcznie numer boczny pojazdu lub sczytując Tag NFC), a podczas wysiadania – zakończyć podróż w aplikacji. Wyskośc opłaty będzie uwzględniać liczbę przejechanych przystanków – zapłacisz tylko tyle, ile przejechałeś.

 1. Co to jest check-in i check-out?

Jest to rozwiązanie zastosowane w taryfie przystankowej. Wsiadając do pojazdu należy zaznaczyć fakt rozpoczęcia podróży w aplikacji – zrobić check – In, natomiast wysiadając – robimy check – out. Dzięki rejestracji wejścia i wyjścia (początku i końca podróży) zapłacisz tylko za tyle przystanków, ile przejechałeś.

 1. W jaki sposób płacę za przejazd w taryfie przystankowej?

Opłata pobierana jest ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce lub z karty podpiętej do konta w systemie.

 1. Gdzie mogę kupić bilety okresowe po wdrożeniu systemu Lubika?

Bilety okresowe w ramach nowego systemu Lubika będzie można kupić za pośrednictwem sklepu www, aplikacji mobilnej, biletomatów stacjonarnych oraz w punktach obsługi.

 1. Gdzie zakoduję bilet okresowe zakupiony w sklepie WWW?

W nowym systemie, bilety okresowe zakupione w sklepie WWW, nie wymagają późniejszego kodowania. Po zakupie bilet jest już ważny.

 1. Skąd będę wiedział ile zapłacę za bilet okresowy na dowolną liczbę dni?

Do dyspozycji pasażerów (w portalu pasażera oraz w aplikacji) będzie kalkulator ceny biletu okresowego na dowolną liczbę dni.

 1. Na jaki okres mogę kupić bilet na zadaną liczbę dni?

Bilety okresowe można kupić na dowolną liczbę dni z przedziału 10-300 dni. W obliczeniu ceny takiego biletu pomoże kalkulator ceny biletu okresowego.

 1. Czy w systemie będzie widoczne moje uprawnienie do ulgowych przejazdów?

Po potwierdzeniu uprawnienia (na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego ten fakt) w punkcie ZTM w Lublinie, pasażer nie będzie musiał okazywać dokumentu potwierdzającego posiadaną ulgę, gdyż będzie ona widoczna w systemie Lubika.

 1. Czy po wdrożeniu nowego systemu Lubika gmina Niemce zostanie objęta Drugą Strefa Biletową?

Tak, od momentu wdrożenia nowego systemu wszystkie gminy ościenne (Niemce, Wólka, Konopnica, Niedrzwica Duża, Jastków, Świdnik, Spiczyn, Mełgiew, Głusk, Jabłonna) zostają włączone do Drugiej Strefy Biletowej.

 1. Czy po zmianie granic stref będę mógł korzystać z dotychczasowego (zakupione przed dniem wejścia w życie nowej taryfy) biletu okresowego ważnego w Pierwszej Strefie, na terenie gmin ościennych?
 2. Czy po wejściu w życie nowego systemu i zmianie taryfy biletowej mogę w dalszym ciągu korzystać z obecnych biletów papierowych?

Nie, posiadane bilety należy wymienić w Punkcie Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie.

 1. Czy bilet czasowy 40-minutowy będzie ważny na całej długości trasy bez względu na czas trwania podróży?

Nie, bilety czasowe obowiązują wyłącznie przez czas określony na bilecie od momentu ich skasowania. Na ich podstawie można przesiadać się dowolną liczbę razy w czasie wskazanym na bilecie.

 1. Jakie warunki techniczne musi spełniać urządzenie na które można zainstalować aplikację mobilną LUBIKA?

Aplikacja mobilna LUBIKA może zostać zainstalowana na urządzeniach mobilnych, z zapewnionym dostępem do internetu, posiadających system operacyjny Android (minimalna wersja 8.0) lub iOS (minimalna wersja 12). Zapewnienie dostępu do internetu w tym pokrycie jego kosztów leży po stronie Użytkownika aplikacji.

 1. Korzystam z biletu rodzinnego (12-mcy), czy mogę używać aplikacji jako identyfikatora?

Tak, z biletu rodzinnego mogą korzystać użytkownicy aplikacji mobilnej LUBIKA. Jednakże, jego zakup realizowany jest wyłącznie w PSB po spełnieniu kryteriów jego przyznania.

 1. Na mojej KBE zakodowany jest znacznik LKM. Czy przy zmianie identyfikatora na aplikację LUBIKA zostanie on przeniesiony do nowego systemu?

Tak, pod warunkiem, że przy rejestracji użytkownika do systemu LUBIKA zostanie wprowadzony numer nośnika (Karty KBE) dla której znacznik był przyznany.

 1. Czy po 2021 r. będę musiał wymienić swoją KBE?

Nie, jeśli chcesz nadal posługiwać się swoją kartą KBE, wystarczy że przy rejestracji użytkownika do systemu LUBIKA użyjesz opcji: „Aktywacja mojej KBE” i wprowadzisz tam numer swojej KBE i dane osobowe, które podałeś kiedyś we wniosku o jej wydanie.

 1. Co mam zrobić z niezużytymi biletami czasowymi lub jednoprzejazdowymi po 1 października?

Bilety papierowe – czasowe i jednoprzejazdowe można zwrócić/rozliczyć w punktach sprzedaży biletów ZTM w Lublinie przy ul. Zielonej 5 lub ul. Nałęczowskiej 14 w ciągu 3 miesięcy od momentu wejścia w życie nowej taryfy tj. do 31 grudnia 2021 r.

 1. Co mam zrobić z biletami punktowymi na Karcie Biletu Elektronicznego

Osoby posiadające zakupione i niewykorzystane bilety punktowe na Karcie Biletu Elektronicznego mogą je zwrócić/rozliczyć w punktach ZTM w Lublinie przy ul. Zielonej 5 lub ul. Nałęczowskiej 14 w ciągu 3 miesięcy od momentu wejścia w życie nowej taryfy tj. do 31 grudnia 2021 r.

 1. Czy w nowym biletomacie stacjonarnym Lubika mogę kupić wyłącznie bilety czasowe i okresowe na kartę?

W biletomatach stacjonarnych Lubika można kupić bilety czasowe, okresowe i doładować elektroniczną portmonetkę. Bilety okresowe można kupić zarówno na kartę jak i na aplikację.

 1. Czy posiadając ważny bilet okresowy na KBE po 1 października mogę zacząć korzystać z aplikacji i w jaki sposób przenieść ten bilet do aplikacji?

Po uruchomieniu nowego Systemu Lubika tj. od 1 października osoby, które posiadają ważny bilet okresowy na KBE, mogą skorzystać z drugiego nośnika jakim jest aplikacja. Wystarczy w trakcie rejestracji w aplikacji mobilnej podać, że numer swojej Karty Biletu. Wówczas system automatycznie przypisze aktualny bilet okresowy do aplikacji i karta stanie się nieaktywna.