Loading...

Załóż konto w Portalu Pasażera


Założenie konta w Portalu Pasażera nie jest równoznaczne z aktywacją Aplikacji Lubika czy Karty Lubika.

Konto w Portalu pasażera umożliwia m.in. zakup biletów, doładowanie EP, przegląd wykonanych transakcji.


Hasło musi zawierać co najmniej jedną małą literę (a–z).
Hasło musi zawierać co najmniej jedną wielką literę (A–Z).
Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę (0–9).
Hasło musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny, niebędący literą lub cyfrą.