Loading...

Wniosek o aktywację mojej KBE


Dane osobowe

Podaj te same dane co na wniosku o wydanie Karty Biletu Elektronicznego.
Jeśli nie posiadasz nr PESEL zgłoś się z Kartą KBE do Biura Obsługi Klienta ZTM w Lublinie.

Dane adresowe
Posiadasz już konto w Portalu Pasażera? Zaloguj się do Portalu Pasażera