Loading...

Валідатор квитків


Zmiana języka interfejsu

Na ekranie głównym kasownika dostępna jest opcja zmiany języka za pomocą symboli flag umieszczonych na dole głównego ekranu kasownika EMV. Po kliknięciu przycisku zmiany języka w kasowniku EMV ustawia się dany język, a poprzedni jest pokazywany w miejsce klikniętego (flaga). Po 15 sekundach bezczynności w menu głównym ustawiany jest automatycznie język domyślny (Polski).

Zakup biletu z użyciem karty bankowej:

Aby zakupić bilet należy wybrać przycisk „KUP BILET” na ekranie kasownika EMV.

QR kod przedstawiony na głównym ekranie kasownika służy do zakupu biletu przystankowego CHECK IN przy pomocy dedykowanej aplikacji mobilnej LUBIKA.

Po wybraniu przycisku „Kup bilet” zostanie wyświetlony ekran z wyborem biletów możliwych do zakupu. Za pomocą przycisku „+” znajdującego się po prawej stronie wybranego biletu wybieramy ilość biletów do zakupu. Aby zrezygnować z zakupu biletu należy wybrać przycisk „-” znajdujący się po lewej stronie wybranego biletu. Poniżej nazwy biletu znajduje się cena wybranego biletu oraz ilość do zakupu. Po wybraniu biletów należy wybrać przycisk „Dalej”.

Po wybraniu biletów i zatwierdzeniu przyciskiem „Dalej” zostanie wyświetlony ekran z kwotą do zapłaty za wybrane bilety oraz informacją, że należy przyłożyć kartę płatnicza do kasownika aby dokonać płatności.

Po przyłożeniu karty płatniczej do kasownika następuje łączenie z serwerem w celu weryfikacji płatności.

Gdy płatność została zweryfikowana poprawnie zostanie wyświetlony ekran z poniższą informacją.

W przypadku problemów z weryfikacją płatności zostanie wyświetlony ekran przedstawiony poniżej z informacją, że „Transakcja odrzucona. Spróbuj ponownie”.

Sposób sprawdzenia zakupionych biletów:

Aby sprawdzić bilety zakupione z użyciem karty płatniczej należy na ekranie głównym kasownika EMV wybrać przycisk „SPRAWDŹ ZAKUPIONE BILETY”.

Po wybraniu funkcji należy do kasownika EMV przyłożyć kartę płatniczą, która została użyta do realizacji zakupu.

Po przyłożeniu karty płatniczej do kasownika zostanie wyświetlony ekran z listą aktywnych biletów przedstawiony poniżej.

Po przyłożeniu karty płatniczej do kasownika zostaje wyświetlona zawartość karty. W przypadku braku aktywnych biletów zostanie wyświetlony ekran z komunikatem „Brak aktywnych biletów” przedstawiony poniżej.

Zmiana języka interfejsu

Na ekranie głównym kasownika dostępna jest opcja zmiany języka za pomocą symboli flag umieszczonych na dole głównego ekranu kasownika EMV. Po kliknięciu przycisku zmiany języka w kasowniku EMV ustawia się dany język, a poprzedni jest pokazywany w miejsce klikniętego (flaga). Po 15 sekundach bezczynności w menu głównym ustawiany jest automatycznie język domyślny (Polski).

Zakup biletu z użyciem karty bankowej:

Aby zakupić bilet należy wybrać przycisk „KUP BILET” na ekranie kasownika EMV.

QR kod przedstawiony na głównym ekranie kasownika służy do zakupu biletu przystankowego CHECK IN przy pomocy dedykowanej aplikacji mobilnej LUBIKA.

Po wybraniu przycisku „Kup bilet” zostanie wyświetlony ekran z wyborem biletów możliwych do zakupu. Za pomocą przycisku „+” znajdującego się po prawej stronie wybranego biletu wybieramy ilość biletów do zakupu. Aby zrezygnować z zakupu biletu należy wybrać przycisk „-” znajdujący się po lewej stronie wybranego biletu. Poniżej nazwy biletu znajduje się cena wybranego biletu oraz ilość do zakupu. Po wybraniu biletów należy wybrać przycisk „Dalej”.

Po wybraniu biletów i zatwierdzeniu przyciskiem „Dalej” zostanie wyświetlony ekran z kwotą do zapłaty za wybrane bilety oraz informacją, że należy przyłożyć kartę płatnicza do kasownika aby dokonać płatności.

Po przyłożeniu karty płatniczej do kasownika następuje łączenie z serwerem w celu weryfikacji płatności.

Gdy płatność została zweryfikowana poprawnie zostanie wyświetlony ekran z poniższą informacją.

W przypadku problemów z weryfikacją płatności zostanie wyświetlony ekran przedstawiony poniżej z informacją, że „Transakcja odrzucona. Spróbuj ponownie”.

Sposób sprawdzenia zakupionych biletów:

Aby sprawdzić bilety zakupione z użyciem karty płatniczej należy na ekranie głównym kasownika EMV wybrać przycisk „SPRAWDŹ ZAKUPIONE BILETY”.

Po wybraniu funkcji należy do kasownika EMV przyłożyć kartę płatniczą, która została użyta do realizacji zakupu.

Po przyłożeniu karty płatniczej do kasownika zostanie wyświetlony ekran z listą aktywnych biletów przedstawiony poniżej.

Po przyłożeniu karty płatniczej do kasownika zostaje wyświetlona zawartość karty. W przypadku braku aktywnych biletów zostanie wyświetlony ekran z komunikatem „Brak aktywnych biletów” przedstawiony poniżej.